İletişim

 • Kalenderhane Mah. Dedeefendi Cad. Cüce Çesmesi Sk. No:6 34134 Vefa/Fatih İstanbul, Türkiye
  Tel: +90 212 527 81 81 / Fax: +90 212 527 80 80 / E-Mail: iikv@iikv.org

 • Rüstempaşa Medresesi / Sururi Mah. Medrese Sokak No:2 PK: 34120 Eminönü – Fatih İstanbul TÜRKİYE
  Telefon : +90 212 527 81 84 Fax : +90 212 527 80 80

   

  RÜSTEMPAŞA MEDRESESİ

  Mimar Sinan’ın eserlerinden biridir. Osmanlı medreselerinin alışılagelen plan kurgularının dışına çıkan sekizgen avlulu bir örnektir.

  Bu medrese Kanuni Sultan Süleyman döneminde on beş yıldan fazla Sadrazamlık yapan Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış, 1551 yılında hizmete açılmıştır.

  Osmanlı mimarlığının akılcı geometri kuralları, üretici birim öğesini, kare planlı, kubbeli hücre ile önündeki (yan yana geldiğinde revak’ı oluşturacak) iki sütunun taşıdığı; yine üstü kubbeli açık bir mekân olarak belirlenmiştir. Medrese gibi öğretim kurumunun kurgusu, eş değerli tedris hücreleri ile daha büyüyecek “dershane”nin (yani birim öğelerinin) yan yana dizilmeleri ile beliren avlusuz, açık avlulu ve kapalı avlulu olarak ayrımlanan plan tipolojisini ortaya çıkarır.

  Medrese kare biçimli, kubbeli dershanenin sağı ve solundaki üçgenler ortadaki eyvanımsı öğe etrafına beş hücre yerleştirilerek düzenlenirken, dik açılı kırılmalarla beliren “artık” küçük mekânlarda, hücrelere katılarak çözümlenmiştir.

  Aynı eyvan geçişli ana girişin solundaki büyükçe bir kubbeyle, fenerli iki küçük kubbenin örttüğü diğer üçgen mekânın ise mutfak veya hamam olarak kullanıldığı sanılıyor. Sonuncu üçgen mekân da tuvalet ve gusülhane olarak kullanılmaktaydı.

  Yirmi üç hücreli olan bu medresede fıkıh, kelam, hadis gibi ana İslami ilimlerin öğretildiği, altı ay ile bir yıl arası bir öğretim dönemi bulunmaktaydı.