Sempozyumlar

– Hakikat ArayışındaNübüvvetin Yeri ve Rolü, 2013

– İnsanlık Onuruna Layık Bir Gelecek İçin: İlim, İman, Ahlak, 2010

– Adalet, İnsanlık Onuruna Layık Bir Dünya İçin, 2007

– Çok Kültürlü Bir Dünyada İmanlı, Anlamlı ve Barış İçinde Yaşama Pratiği: Risale-i Nur Yaklaşımı, 2004

– Risale-i Nur Işığında Küreselleşme ve Ahlak, 2002

– Risale-i Nur’a Göre Kur’ân’ın İnsana Bakışı, 2000

– Kur’an’ı Anlamada Çağdaş Bir Yaklaşım: Risale-i Nur Örneği, 1998

– 20. Asırda İslam Düşüncesinin Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursî, 1995

– İslam Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursî, 1992

– Vefatının 30. Yılında Bediüzzaman Said Nursî’nin Fikirleri ve İslam Düşüncesindeki Yeri, 1991