Vizyon-Misyon


VİZYONUMUZ

Milli, ahlaki, dini ve tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşmasını, fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak ve bu cümleden olarak; akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve gerekli her türlü çalışmaların yapılacağı şartları hazırlamak ve platformlar oluşturmak.

MİSYONUMUZ

Globalleşen dünyada gelişmiş iletişim araçlarından faydalanarak, vasıflı kişi ve kuruluşların yardımıyla, ilmi, akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyetler yaparak; bu alanda yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaların tanınmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak.

Bu çerçevede:

  • Alanlarında temayüz etmiş ulusal ve uluslararası akademik, dini ve sivil toplum kuruluşlarına mensup uzmanların katılımıyla sempozyum ve konferanslar düzenlemek. Rapor, makale, tez, periyodik yayın ve kitaplar hazırlatmak; bunların muhtelif dillere tercümelerini sağlamak, dağıtımına destek olmak.
  • Sergiler düzenlemek.
  • Arşiv, dokümantasyon ve araştırma merkezleri oluşturmak.
  • Bu çalışmaları yerine getirebilecek her türlü alt yapıyı hazırlamak ve donanımlı insanlar yetiştirmek.
  • Yapılan çalışmaların gereği gibi tanıtılması, duyurulması ve akreditasyonuna yönelik çalışmaların verimini artırmak maksadıyla ilgili kuruluşlarla veri akışının sağlanabilmesi için iletişim büroları tesis etmek.
  • Bu çalışmaların yapılabilmesi maksadıyla gerek duyulan maddi imkanları oluşturmak için faaliyetlerde bulunmak.