"Risale-i Nur Perspektifinde: İnsan,Toplum ve Din" Konferansı Gerçekleşti

19.10.2018


İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde Bangladeş  Dhaka Üniversitesi  Rektörünün, akademisyenlerinin ve Türkiye akademisyenlerinin katılımlarıyla ‘’ Risale-i Nur perspektifinde:İnsan,Toplum ve Din’’ adlı uluslararası konferans 18 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirildi.


 İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın Vefa’daki merkez binasında yapılan konferansa yurtiçinden ve yurtdışından gelen dinleyici kitlesi de katıldı. Saat 10:00’da başlayan konferansın ilk oturumu  Dhaka Üniversitesi’nin Rektörü Prof.Dr. Muhammed Akhtaruzzaman’ın konuşması ile başladı. İslam Tarihi alanında uzman bir akademisyen olarak, konuşmasında 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılda meydana gelen büyük sosyal, ideolojik ve siyasi değişimlerden bahsetti. Ayrıca Bediüzzaman Said Nursi’nin bu büyük değişimler ve olaylar içerisinde tereddüte ve ümitsizliğe kapılan Müslümanların imanlarını kurtarmak ve İslam toplumlarının barış, emniyet ve huzur içinde yaşamalarını temin etmek için yaptığı çalışmalara değindi ve mücadelesinin takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Vakfın kurucularından ve mütevelli heyet üyelerinden Prof. Dr. Faris Kaya ise konuşmasında "Üstad Said Nursi’nin acz, fakr, şefkat ve tefekkür gibi hizmet metodunda öne çıkan temel değerler" hakkında konuştu. Ayrıca kürsüye gelen vakfın Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Fırıncı Ağabey’de katılımcılara ‘’Hoş Geldiniz’’ dedikten sonra uzak diyarlardan gelip bu konferansa iştiraklerinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ve teşekkür ettiğini ifade etti.

Ardından Risale-i Nur eserlerini İngilizceye çeviren Şükran Vahide,katılımcılara yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Risale-i Nur’un Arapça Mütercimi İhsan Kasım Salihi ise Risale-i Nur’ları tüm dünyaya intişar etmesinin sebebini katılımcılara şu sözlerle açıkladı : "Bediüzzaman'ın söyledikleri neden Bangladeş'te ve dünyanın her yerine yayıldı? Çünkü Bediüzzaman'ın söyledikleri kendinden değil, Kur’andan geliyor. Kur’an herkese hitap ettiği için Kur’andan süzülen bu eserler de dünyanın her tarafında okunuyor."

 Bir çok sayıda İngilizce ve Arapça tebliğin sunulduğu konferans, üçer oturum halinde iki ayrı salonda icra edildi.