Başkanın Mesajı

Değerli kardeşlerimiz,

İnsanoğlu âhiret yurduna doğru büyük kesintisiz yolculuğunda, her an Kur’ân’ın rehberliğine muhtaç bulunuyor.

Merhum Mehmed Akif’in dediği gibi, “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı.” Bu zamanda bu vazifeyi en mükemmel bir surette Risale-i Nur’un yaptığında şüphe yoktur.

İşte Vakfımızın varoluş sebebi, doğrudan doğruya Allah rızası için, hiçbir şeye alet etmeksizin, Risale-i Nur’un ders verdiği ve Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatıyla bilfiil bize gösterdiği tarzda insanların  imanına hizmet etmektir.

Bu ihlâs bereketi iledir ki bugüne kadar pek çok güzel hizmetlere tevfik-i İlahi ile muvaffak olunmuştur.

Kuruluşundan bu yana Vakfımızın muhtelif faaliyetleri süregelmektedir.

Bir yandan dünyanın dört bir tarafında akademik seviyelerde Risale-i Nur üzerine müzakereler yapılmakta, bir yandan muhtelif kanallar kullanılarak neşriyat ve tanıtım faaliyetleri sürmekte, bir yandan ehl-i tahkik kabiliyetlere araştırma imkânları sunulmakta, yeni nesillere yatırım yapılmaktadır.

Sitemizde vakfımızın vesile olduğu hizmetlerden nümuneler görebileceksiniz.

Allah’ın rızasını kazanmak ve insanlığın iki cihan saadetinin temini için bu hizmetleri bir fiili duâ olarak Rabbimize takdim ederken diyoruz ki: Ey Rabbimiz! İnsanlığa, bahusus gençliğe iman  hizmetinde bizlere istikamet, sadakat, sebat ve ihlâs ile devam nasip eyle.  Amin.

Mehmed (Fırıncı) Nuri Güleç

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı

Mütevelli Heyet Başkanı