İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Gontor Darussalam Üniversitesi arasında kapsamlı yeni anlaşma

12.11.2018


Endonezya, Doğu Java adasında bulunan Gontor Darussalam Üniversitesi ile İİKV arasında daha geniş kapsamlı yeni bir antlaşma yapıldı. Antlaşma, Rektör Prof.Dr. Amal Fathullah Zarkasyi ile İİKV’nin İcra Kurulu Başkanı Said Yüce arasında, ilgili akademisyenlerin de katılımı ile imzalandı.

Antlaşmaya göre iki kurum birlikte eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerini yürütmenin yanı sıra, hoca, öğrenci ve personel değişimi yapabilecek; ortak akademik toplantılar düzenleyebilecek ve kitap, araştırma ve doküman değişimi yapabilecektir.

Karşılıklı görüşmeler sonucu 2019 yılında Gontor Darussalam Üniversitesinden bir grup öğrencinin ve araştırmacının İİKV’de İngilizce ve Arapça olarak Risale-i Nur eğitimi alması ve üniversite kütüphanesinde bir Nursi Köşesinin açılması kararlaştırıldı. Burada Risale-i Nur’un başlıca üç dildeki (İndonezce, Arapça ve İngilizce) tercümeleri ve Said Nursi ile ilgili araştırmalar ve kitaplar sergilenecek ve okurların istifadesine sunulacaktır. Endonezyalı heyet, Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur’un ülkelerinde gün geçtikçe daha çok tanınır hale geldiğini ve onları daha çok tanımak ve yararlanmak istediklerini ve yakın bir zamanda ortak bir akademik faaliyet düzenlemek istediklerini dile getirdi.

Bu görüşmede İİKV’nin İcra Kurulu Başkanı Said Yüce, Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur ile Kur’an’ı tefsir tarzının, kainata manay-ı harfi ile yaklaşımının ve tahkiki imanı ders vermesinin insanlık için büyük bir ihtiyaç olduğunu ve dünyanın ve insanlığın bir çok psikolojik, sosyal, politik ve güvenlik sorununa Kur’an ve Sünnetin ışığında çözüm bulmada önemli bir rehber olduğunu dile getirdi.