Risale-i Nur Perspektifinden Global Barış ve Uyum Konferansı Başladı

28.01.2019


İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın, Kushtia İslam Üniversitesi ile 28-29 Ocak tarihlerinde Bangladeş'te düzenlediği "2. Uluslararası Bangladeş Nursi Konferansı" bu sabah gerçekleşen açılış programı ile başladı.

Konusu "Risale-i Nur Perspektifinden Global Barış ve Uyum" olarak seçilen konferansın açılışında duygulu anlar yaşandı. Bangladeş'ten; Diyanet İşleri Başkanı'nın, Üniversiteler Hibe Kurulu Başkanı'nın, Kushtia İslam Üniversitesi Rektörü'nün, Türkiye'den ise; Risale-i Nurların Arapça Mütercimi İhsan Kasım Salihi'nin, Prof.Dr Mamoun Jarrar'ın, Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç'in, Sait Özadalı' nın ve Kral Fahd Üniversitesi'nden Harun Pirim'in de aralarında bulunduğu açılışa 1200 kişi katıldı.

Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, yaptığı açılış konuşmasında, Bediüzzaman Said Nursi’nin cehaletin tedavisi için yaptığı tanımlara yer verirken "Nursi, İslam dünyasının ana problemlerinin cehalet, fakirlik ve ihtilaf olduğunu ve bizim bunlarla hem dini eğitimle, hem de fen eğitimiyle baş etmemiz gerektiğini ileri sürüyor." açıklamasında bulundu.

 

 

Yine bu konuyla ilgili olarak Bangladeş Üniversiteler Hibe Kurulu (University Grants Commission) Başkanı Prof. Abdul Mannan “İnsanlık için tek bir kötülük var; o da cehalet. İnsanlığın paylaşması gerekli olan tek bir iyilik vardır; o da bilgidir” diyen Sokrat gibi, Nursi de en büyük meselenin cehalet olduğunu ve bilginin değişim için gerekli yol olduğunu söyler. Nursi Kur’an’ın hikmetini ve materyalist felsefeyi karşılaştırır ve Kur’an kuvvet yerine hakkı, çatışma yerine karşılıklı yardımlaşmayı tesis eder" dedi.

 

Kushtia İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.d. Harun-ur Rashid Askari, konuşmasında bu iki günlük uluslararası konferansın, entelektüel görüş alışverişlerini, araştırmaların derinlik kazanmasını ve konu ile ilgili tarafların bilgi düzeyini arttırmalarını sağlamayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca konferansın İslam ümmetini ve Bangladeşlileri, global barış ve uyumun gerçekleşmesinde katkıda bulunmaya teşvik edeceğine inandığını ifade eden Prof. Dr. Askari, bu konferansın İslam Üniversitesi'nin tarihinde, dünyada barış ve uyumu sağlamada gösterdiği bu teşebbüsünden dolayı bir köşe taşı olacağını da söyledi.

Prof. Dr. Askari, konuşmasında Nursi hakkındaki görüşlerini de bildirmekten çekinmedi ve "Nursi’nin beni en çok cezbeden yanı; İslam ile ilgili hürriyetçi bir tutum geliştirmesidir. İslam dar kalıplarla ele alınmamalıdır. Dünyevi ve İslami İlimlerin birlikteliği ancak insanlığa doğru yolu gösterebilir" tespitinde bulundu. Kushtia İslam Üniversitesi Rektör yardımcısı olan Prof. Dr. M. Shahinoor Rahman konuşmasında "Nursi kardeşliğe inanırdı ve küresel anlamda barış ve uyuma büyük katkıda bulundu" sözlerine yer verdi.

 

 

 Kushtia İslam Üniversitesi İlâhiyat ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A.F.M Akber Hossain ise yaptığı konuşmada Bediüzzaman Said Nursi için düşüncelerini "Nursi, Türkiye misalinde olduğu gibi, barış içinde yaşayan modern bir ülkenin ve milletin oluşumuna katkıda bulundu" şeklinde yorumladı.

 

İki gün sürecek olan sempozyumda oturumlar, İngilizce ve Arapça olarak iki ayrı salonda devam edecek. İngilizce dildeki ilk oturum, Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç'in "Risale-i Nur'da Düşünme Yolları Bilgi ve Müsbet Hareket" konulu sunumu ile, Arapça dildeki ilk oturum ise İhsan Kasım Salihi'nin "İslam Birliği için Nursinin Çabaları" konulu sunumu ile öğleden sonra başladı.

İlk günün İngilizce ve Arapça oturum programları ise şöyle;

 

İngilizce II. Oturum:
- Dr. Rashidah: “İmam Bediüzzaman Said Nursi’nin Eğitim Felsefesi ve Bunun Global Barış ve Uyum Üzerindeki Etkisi”
- Md.Sarfuddin Shorif:Bediüzzaman Said Nursi’’nin Felsefesine Göre Eğitim Sisteminde Reformasyon”
- Dr.Md.Rafiqul Islam: “Ihlas ve Risale-i Nur’da Bediüzzaman Said Nursi’’nin Vaziyeti”
- Md.Rabiul Hasan: “”Müslüman Ümmetin Sosyal Problemleri ve Çareleri: Bediüzzaman Said Nursi’’nin Risale-i Nuruna Göre Bir Gözden Geçirme”

 

İngilizce III. Oturum:
- Dr.Harun Pirim: “Varlığın Amacını İçine Sindirme: Bediüzzaman Said Nursi’’nin 11. Sözüne Övgü”
- Prof.Dr.Anissuzzaman: “Bediüzzaman Said Nursi’’nin Eğitim Felsefesi ve Bangladeş’in Mevcut Eğitim Sistemi ile İlişkisi”
- Dr.Md. Monzour E. Elahi: “Bediüzzaman Said Nursi’’nin Dini Eğitim ile Modern ve Seküler Eğitim Sisteminin Entegrasyonu Üzerine Görüşleri”

 

İngilizce IV. Oturum:
- M.İsharat Ali Molla:Bediüzzaman Said Nursi’’nin ve Anwar Şah Kaşmiri’nin Öğretilerinin Mukayesesi”
- Md.Ruhul Amin: “Kur’an-ı Kerim’in Mu’cizeliği ve Sahabelerin Mükemmeliyeti”
- Prof.Dr.Masud Al Mahadi: Bediüzzaman Said Nursi’’nin Risale-i Nur Bağlamında Dava Faaliyetlerinin Mahiyeti ve Eğilimi”
- Md. Helal Uddin ve Md. Ebu Yusuf: “Bangladeş’te Eğitim için Karz-ı Hasen Programları: Yoksullula Mücadelede: Sürdürülebilir Bir İnsani Sermaye Geliştirme Modeli”

 

Arapça II. Oturum:
Dr. Mohammad Wali Ullah: "Risale-i Nur Işığında İslam Ümmetinin Birliği; Problemleri ve Çözümleri"
- Dr. A. H. M. Yahyar Rahman : "Ümmeti İslamın Problemleri ve Çözümleri"
- Abdus Salam Saeed Karim : "Hoşgörü ve Global Barış İnşası; Sabiteler ve Değişkenler"

 

Arapça III. Oturum :
- Dr .A.S.M.Torikul Islam : "Bediüzzamanın İslam Davası Metodu; Bangladeş'teki Dava'ya Uygulanışı"
- Dr. Muhammad Ruhul Amin : "Fakirliğin Barış'a Olan Tehtidi ve Çözüm Yolları; Nursi Perspektifinden"
- Dr. Md. Golam Mowla : "Risale-i Nur Işığında İslam Uhuvveti"
- Dr. Md. Manirozzan : "İslam Şeriatın'daki İnsan Hukukunun Teminatı"

 

Arapça IV Oturum:
- Abdullah Al Mamun: "Müslümanlar Arasındaki Bağlar; Risale-i Nur Perspektifinden"
- Md. Mohsin Uddin: "İslam Terbiyesi (Eğitimi ) ve Barışın Devamıyla Olan İlişkisi; Risale-i Nur Perspektifinden Bakış"
- Dr. Abu Jamal Mohammad Kutubul Islam Numani : "Hutbe-yi Şamiye'ye Genel Bakış; Bangladeş Toplumuna Uygulanışı"
- Dr. Kamruzzaman Shamim: "Bediüzzaman'a Göre Sünnet'e Uyma Anlayışı; Analiz Çalışması"
- Prof. Dr. Mohammad Yousuf : "Risale-i Nur Işığında İman Kardeşliği"